Weburny.cz - místo Vašeho odpočinku

Pohřební urny a obaly na urny

V těžkých chvílích

internetový košík
Nákupní košík: 0,- Kč vč. DPH a 0 položek

Články a zajímavostiSmuteční dekorace

Smuteční vazba nebo výzdoba pohřbu Vám možná přijde v onen moment jako nepodstatná. Je ale velmi důležitou součástí jakéhokoliv obřadu, kdy se blízcí loučí se...

Smrt blízkého

Smrt blízkého je velká rána, jejíž zármutek si dokáže představit jen ten, který ho už někdy zažil. Jedná se o velmi kolísavý proces, kdy má člověk v jednu chvíli pocit, že se...

Mýty o umírání

Jistě Vás již nejednou napadlo, zda jsou „povídačky“ kolem umírání pravdivé. Mezi lidmi se jich šíří mnoho, téma smrti je však stále pro většinu z nás tabu. Jako kdyby vůbec...

Pohřební řeč

luvit na pohřbu blízkého člověka je těžkým a zároveň velmi zodpovědným úkolem. Často nevíme, čím začít a co vše o daném člověku zmínit. Je důležité vědět, co říci a ...

Smuteční hudba

Hudba je věc, která může různě působit na naše emoce a smysly. Právě proto se také často používá během pohřbů. V cizině je celkem běžné, že se během smutečního obřadu...

Etiketa pohřbu

Pohřeb – a ještě k tomu pohřeb někoho blízkého, je emocionálně velmi vypjatá záležitost. Pokud jste již na nějakém byli, určitě si vzpomenete, jak vás samotná...

Pitva - část 2.

V první části jsme se zabývali tím, kdo jsou to patologové, co přesně je jejich náplní práce a co vše ve svých laboratořích zjišťují. V tomto díle se budeme věnovat tomu...

Patologie a pitva

Pitva je v dnešní době celkem běžným úkonem, který nás informuje o tom, jak vlastně nebožtík zemřel. Stává se však, že si rodina pitvu nepřeje, v souvislosti se...

Pohřeb a jeho organizace

Pohřeb blízkého člověka je pro každého velmi bolestivým zážitkem. Je jasné, že v tomto období nemáte chuť ani sílu přemýšlet nad všemi různými organizačními věcmi a ...

Pohřeb v cizině

Pohřbívání osob, které dlouhodobě žily v cizině, bývá pro mnoho pozůstalých velkým otazníkem. Pokud má zesnulý stále ještě platné české občanství, vyvstává...

Otakar Brousek starší

Otakar Brousek starší byl českým hercem, který zasvětil svůj život této profesi, přestože k tomu neměl příslušné vzdělání. Takřka i jeho poslední kroky byly...

Dědictví

Nový občanský zákoník je skloňován v mnoha ohledech a jeho změny se dotkly i dědických tříd, dříve označovaných jako dědické skupiny. Jestliže zemřelý...

Úmrtní list

Úmrtní list je úřední doklad, kterým se prokazuje úmrtí fyzické osoby. Příslušným k jeho vystavení je matriční úřad, v jehož obvodu nastala smrt dotyčné osoby.

Církevní pohřeb

Pohřeb je pro církev obřad, při kterém se zajišťuje pro zemřelého duchovní očista a pomoc, zároveň se mu projevuje úcta a jeho pozůstalým útěcha.

Balzamování

Balzamování není jen proces využívaný pro vědecké účely nebo pro případy uchování těl některých státníků, kteří jsou pak vystavováni po mnoho let svému lidu.

Iveta Bartošová

Svět české populární hudby šokovala dne 29. dubna 2014 zpráva o úmrtí zpěvačky Ivety Bartošové. Stalo se tak v jejích pouhých 48 letech. Příčinou úmrtí byla...

Prohlášení za mrtvého

Prohlášení člověka za mrtvého slouží v těch zejména v těch případech, kdy nelze člověka dlouhodobě nalézt a vše nasvědčuje tomu, že již nežije. Není však...

Pohřbívání žehem

Uvádí se, že historie pohřbívání žehem má své počátky jako lidstvo samo. Nicméně první potvrzené zprávy pocházejí až z období Antiky. Řekové a Římané...

Mumifikace

Mumifikace představuje typickou úpravu mrtvého těla ve starověkém Egyptě. Místní obyvatelé tehdy věřili, že smrt člověka neznamená konec jeho života. Proto se snažili...

Státní pohřeb

Státní pohřeb je specifická událost odlišná od klasického soukromého pohřbu. Státníci jsou osoby veřejné, a proto i jejich pohřeb je věcí veřejnou, k níž se i tak přistupuje.

Vyděděného potomka

Vydědění je právní institut, který má za následek, že potomek nedědí po svém předkovi anebo nedědí takovou část, jakou by za normálních okolností zdědil.

Závěť

Závěť je listina, na základě které má každý právo projevit svoji vůli o tom, jakým způsobem má být po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. Závěť má veliký...

Věra Chytilová

Dne 12. března 2014 odešla do filmového nebe významná režisérka Věra Chytilová. Byla známá svou přísností, která však nesla ovoce v podobě úspěšných filmů...

Smuteční květiny

Vzpomínání na zesnulé je součástí naší kultury. Většina rodin pravidelně navštěvuje hřbitovy a krematoria, aby zavzpomínaly na své nejbližší, kteří již nejsou naživu.

Nezbytné při úmrtí

Úmrtí blízkého člověka je velice bolestná událost. Bohužel je nutné v bezprostřední návaznosti na tuto událost nezbytně zařídit celou řadu záležitostí.

Vdovský důchod

Vdovský a vdovecký důchod představují pozůstalostní důchody, které se vyplácejí ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Slouží k zajištění...

Dušičky

Jakmile se řeknou „Dušičky“ každý si jistě vybaví 2. listopad, kdy se rodiny vypraví na hřbitovy, aby si vzpomněly na své blízké, kteří již bohužel nejsou s nimi.

Příspěvek na pohřeb Slovensko

Příspěvek na pohřeb na Slovensku je státní dávka obdobná jako pohřebné v poskytované v České republice. Příspěvek na pohřeb je na Slovensku vyplácen za...

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je poskytován dětem při úmrtí rodičů při splnění zákonných podmínek. Pravidla pro poskytování tohoto důchodu jsou upravena v zákoně č. 155/1995 Sb...

Kondolence

Zcela jistě neexistuje žádný universální návod k tomu, jak správně a vhodně kondolovat. K této situaci je vždy nutné přistupovat s tou největší citlivostí.

Rozptylová loučka

Rozprášení je jednou z forem, jak lze naložit s ostatky zemřelého. Tomuto aktu musí nejprve předejít řádné zpopelnění, které může být provedeno na krematoriu...

Způsob pohřbení

V České republice je možné se setkat s těmito základními způsoby pohřbívání: zpopelnění s obřadem nebo bez obřadu a pohřbení do země.

Pracovní volno

Problematika pracovního volna ze zaměstnání k účasti na pohřbu se může se čas od času dotknout každého zaměstnance. Je proto dobré vědět, na co má...

Pohřebné 2014

Pohřebné patří mezi dávky státní sociální podpory. Stát tak ze svého státního rozpočtu uvolňuje prostředky v případě úmrtí, a to za splnění zákonem stanovených podmínek.