Téměř ve všech oblastech průmyslu je otázka udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí stále důležitější. V tomto ohledu se pohřebnictví v průběhu let také změnilo.

Výhody Ekologických uren
100 % biologicky rozložitelný

Neutrální z hlediska emisí CO²
šetrnost k životnímu prostředí 
Velmi dobrá ekologická a energetická bilance
Vyrobeno z obnovitelných surovin
V jiném prostředí vydrží v celku jako ostatní materiály

 

Žádná položka