V případě reklamace zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14 dní od doručení, doporučujeme pro urychlení vyřízení vyplnit náš online formulář, který se nachází na této stránce níže!


Výrobky lze vrátit, dodržením následujících kroků:

   Vyplňte reklamační formulář - Reklamační formulář naleznete níže.

   Zabalte objednávku - Reklamované/ vrácené zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození (využít můžete původní balení). Ke zboží přiložte kopii faktury.

   Odneste objednávku - Objednávku odneste na nejbližší podací místo Zásilkovny (naleznete zde) a obsluze uveďte kód 94712191, díky kterému objednávku odešlou zdarma zpět k nám! Pokud zvolíte jiného doručovatele, použijte adresu Weburny.cz, Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem-město, Česká republika, v tom případě však nebudeme hradit přepravu.

   Peníze Vám budou vráceny během několika dní na Váš bankovní účet poté, co obdržíme zásilku. 


   info@weburny.cz 

   +420 601 556 498 


Reklamační řád

  1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
  2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
  3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
  4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.
  5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
  6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
  7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
  8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
  9. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Weburny.cz, Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem-město, Česká republika.