Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Dodatek ke zpracování dat

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Šimon & Šípek s.r.o., se sídlem Podnikatelská II 620, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ 28908601, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 3 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a dodáním objednávky. Tyto údaje dále předáváme subjektům Cloud - My Cloud western, Chameleoon.sk, Zásilkovna, PPL, DPD, GLS

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@weburny.cz nebo na sídlo naší společnosti: Šimon & Šípek s.r.o., Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz