Miniurny

Mini urny sú tu preto, aby ponúkli pozostalým možnosť podeliť sa o popol zosnulého a každý z nich si tak mohol umiestniť časť milovanej osoby vo svojej blízkosti, či už je to doma alebo na cintoríne. Mini urny týmto pomáhajú odbúravať vzdialenosti medzi pozostalými a zosnulou osobou. Tieto urny sa tiež využívajú ako pamätné urny, kedy sa do nich vkladajú napríklad vlasy zosnulého a slúžia tak ako spomienka a spojenie s blízkou osobou, ktorej popol môže byť umiestnený vo veľkom prevedení rovnakej urny či v inej z urien v našej ponuke. Odsyp popola do mini urny pre Vás vykoná pohrebná služba.

K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz