Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Způsob pohřbení

V České republice je možné se setkat s těmito základními způsoby pohřbívání: zpopelnění s obřadem nebo bez obřadu a pohřbení do země. Záleží pak na každém, jaký způsob si zvolí. Volbu může každý provést ještě za života a sdělit ji svým nejbližším nebo ji například uvést v závěti, v níž vyjadřuje svoji poslední vůli. Nebo volbu způsobu pohřbení provede ten, který bude pohřeb zajišťovat, což by měla být zpravidla osoba blízká zesnulému, aby mohla vycházet z toho, co měl rád a co by se mu líbilo.

 

Pohřeb ve formě zpopelnění s obřadem patří mezi časté způsoby rozloučení se zesnulým. Tento způsob pohřbení probíhá v síni krematoria, která je pro tyto účely určena. Zde se sejdou všichni ti, kteří se chtějí se zemřelým rozloučit u jeho rakve. Součástí obřadu bývá hudba, která se většinou vybírá podle toho, co měl zemřelý rád. Zároveň jsou u rakve položeny ozdobené věnce a květiny, které vybrali a donesli pozůstalí. Během obřadu mohou proběhnout proslovy pozůstalých nebo zástupce krematoria, se kterým se obsah projevu předem sjedná. Někdo si však proslov nepřeje a raději si každý v tiché vzpomínce připomene zesnulého během doprovodné hudby. Po zpopelnění si následně rodina vyzvedne urnu, kterou si uloží na zvoleném místě. Po obřadu je ještě možné, aby se přítomní prošli k připravenému hrobu a položili zde kytice a věnce, které byly dány u rakve.

 

Ke zpopelnění může dojít i bez obřadu. Důvody k tomu mohou být různé. Může to být přání i samotného zesnulého. Jedním z důvodů může být i případná finanční stránka takového obřadu, který si prostě daná rodina nemůže dovolit. Je proto opravdu každého věc, zda si zvolí pohřbení ve formě zpopelnění s obřadem nebo bez něj.

 

V některých rodinách se po generace pohřbívá do země. V takovém případě se doprovází rakev s ostatky zesnulého na hřbitov. Součástí průvodu bývá i vybraná doprovodná hudba. Na hřbitově se rakev uloží do určeného hrobu či rodinné hrobky. Na místo se položí věnce a kytice. Stejně jako v případě zpopelnění s obřadem, může být součástí tohoto pohřbu i proslov někoho z přítomných. Často probíhá tento způsob pohřbení za doprovodu církevního hodnostáře, který se ujímá řeči nad rakví před jejím spuštěním do hrobu.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz