Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Úmrtí občana čr v zahraničí

Úmrtí občana ČR v zahraničí

Pohřbívání osob, které dlouhodobě žily v cizině, bývá pro mnoho pozůstalých velkým otazníkem. Pokud má zesnulý stále ještě platné české občanství, vyvstává otázka, jak ostatky zemřelého převést zpět do ČR , na které úřady se obrátit a které formuláře a dokumenty jsou potřebné pro vyřízení převozu těla.

Kdo by měl danou věc vyřizovat?

Nejprve je nutné stanovit osobu, a to buď fyzickou či právnickou, která bude celou věc vyřizovat a komunikovat s úřady. Většinou to bývá osoba zemřelému blízká, či žijící v jedné domácnosti s ním. Poté je třeba kontaktovat příslušný zastupitelský úřad v ČR, který řeší záležitosti spojené s daným státem nebo odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí. Tyto úřady poté informují pověřenou osobu a sdělí ji následující postup ve vyřizování věci.

Podmínky a postup řešení situace

Nejprve je třeba zjistit, zda měla zemřelá osoba v daném státu sjednané zdravotní pojištění, které zahrnuje i možnost úmrtí v zahraničí. Pokud ano, je třeba danou pojišťovnu kontaktovat. Pokud smlouva sjednána nebyla, kontaktujte pohřební službu v ČR a nejlépe tu, která má s vyřizováním těchto záležitostí zkušenosti. Dále se doporučuje spojit se i s cestovní kanceláří, se kterou zemřelý cestoval.

Co vše je nutné na úřadě předložit a potřebné formuláře 

První, co musíte mít po ruce, je potvrzená informace o úmrtí dané osoby a kontakt s danou institucí,  kde se ostatky zemřelého nachází. Dále je třeba mít formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky, který je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadě či zastupitelském úřadě v ČR. Pokud se jedná o stát, který nemá mezinárodní smlouvu s ČR, je třeba, aby zastupitelský úřad pro převoz v daném státě vystavil průvodní list se souhlasem o převozu ostatků.

Jaké poplatky vzniknou a jak je uhradit

V případě, že zemřelá osoba neměla v zahraničí sjednané pojištění pro případ úmrtí, je nutné uhradit veškeré výdaje plynoucí s převozem ostatků do ČR. Zahrnuje však i poplatky za pohřbení v místě úmrtí. Ceny jsou individuální, odvíjí se od vzdálenosti a cen místních služeb. Úřad v ČR si za vyřízení věci neúčtuje žádné poplatky.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz