Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Státní pohřeb

Státní pohřeb je specifická událost odlišná od klasického soukromého pohřbu. Státníci jsou osoby veřejné, a proto i jejich pohřeb je věcí veřejnou, k níž se i tak přistupuje. Nejinak tomu bývalo a je i v případě České republiky.

Typickým příkladem státního pohřbu, který probíhal se všemi poctami byl pohřeb našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka. Pohřebního průvodu se tehdy účastnily desetitisíce lidí. Rakev s ostatky prezidenta byla překryta státní vlajkou a vezlo ji šestispřeží na dělostřelecké lafetě. Prezident je pohřben na hřbitově v Lánech.

Velice specifické státní pohřby probíhaly v době totalitního režimu. Pohřby komunistických prezidentů byly pečlivě organizovány a doprovázeny veřejným demonstrativním smutkem. Těchto pohřbů se účastnily tisíce lidí, kteří byli zpravidla pečlivě vybíráni včetně pozvaných hostů. Samozřejmostí byly státní pocty. Státní pohřby v tomto období měly především demonstrovat sílu daného režimu, který se však při takovýchto velkých akcích cítil zároveň i ohrožen, a proto se tím více snažil mít vše dokonale pod kontrolou.

V duchu obnovení státního pohřbu v pravém slova smyslu probíhal pohřeb prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Věhlas tohoto prezidenta přesahující hranice České republiky způsobil, že se jeho pohřbu účastnili i významní představitelé mnoha zemí, mezi kterými nechyběli například bývalý prezident USA Bill Clinton, bývalá ministryně zahraničí Medeleine Albrightová, francouzský prezident Nicolas Sarkozy či premiér Velké Británie David Cameron. Součástí této smuteční události bylo vystavení rakve s ostatky prezidenta, aby se s ním mohla rozloučit i široká veřejnost. Samotný pohřeb probíhal na Pražském hradu, kam byla rakev převezena na lafetě tažené šestispřežím kladrubských vraníků. Úctu a hold projevila svému bývalému veliteli i Armáda České republiky.

S ohledem na to, že státní pohřeb není soukromou záležitostí, zajišťují jeho přípravu nejen osoby blízké zesnulému státníkovi, ale zejména také představitelé a zástupci státu. Například v případě pohřbu Václava Havla byl vytvořen Výbor pro vypravení státního pohřbu, který se skládal z prezidenta republiky, předsedy vlády a předsedů obou komor Parlamentu ČR.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz