Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Rozprášení

Rozprášení je jednou z forem, jak lze naložit s ostatky zemřelého. Tomuto aktu musí nejprve předejít řádné zpopelnění, které může být provedeno na krematoriu v jejich síni s obřadem za přítomnosti rodiny nebo i přátel a širší veřejnosti. Nebo je možné provést zpopelnění bez obřadu. Volba je v tomto případě na tom, kdo pohřeb zemřelého zajišťuje, přičemž nejčastěji vychází z jeho přání. Stejně tak se i případné rozprášení provádí, přál-li si to samotný zesnulý.

Rodina si tak vyzvedne urnu s popelem zemřelého a následně může přistoupit k jeho rozprášení. Nejčastěji se provede rozprášení na tzv. rozptylové loučce, která se nachází na hřbitově. Součástí takového rozptylu může být i obřad, při němž se rodina a přátelé zemřelého sejdou na daném místě, přinesou květiny, věnce a k tomu může případně hrát i hudba. Při tomto způsobu rozloučení může být pronesen i smuteční proslov. Rozprášení na rozptylové loučce s obřadem je hodně závislé i na počasí. Daný hřbitov může mít určené i určité období pro provádění rozptylů, pak je nutné ponechat si urnu s popelem na tuto vyhrazenou dobu.

Mnoho lidí má zájem o to být po smrti rozprášen, avšak mimo vyhrazené místo na hřbitově. V takovém případě si pak pozůstalí nejsou jisti, které jiné místo mohou pro tyto účely vybrat. Zemřelý například mohl vyslovit přání být rozprášen na zahradě a pozůstalí nevědí, jestli tak mohou učinit. V tomto případě je nutno uvést, že tak lze provést za podmínky souhlasu vlastníka daného pozemku. Problém by mohl nastat, pokud by si zemřelý zvolil některé z veřejných míst. Pak by musel být rovněž dán souhlas vlastníka. Jestliže by tím vlastníkem byla například obec, mohli by pozůstalí zkusit podat žádost na obec, aby takový souhlas udělila. Nicméně nutno podotknout, že na udělení souhlasu není právní nárok.

V případě rozprášení mnohdy vycházejí lidé z něčeho, co například viděli ve filmu, kdy k rozprášení došlo na oblíbeném místě zemřelého, ať už to byl nějaký park, řeka, či jiné veřejné místo. S ohledem na uvedené to však nelze udělat bez dalšího. Předem je nezbytné zajistit si souhlas vlastníka daného místa. Namísto rozprášení lze zvolit i podobný způsob uložení popele, a sice například zakopání na vlastní zahradě v ekologické urně, která se po čase samovolně rozloží. Nebo se může jednat o urnu, jejíž část obsahuje semínko, z něhož následně vzejde rostlinka.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz