Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Prohlášení člověka za mrtvého

Prohlášení člověka za mrtvého slouží v těch zejména v těch případech, kdy nelze člověka dlouhodobě nalézt a vše nasvědčuje tomu, že již nežije. Není však k dispozici tělo, aby mohlo být klasickým způsobem ohledáno a zjištěna tak smrt dotyčného a následně vydán úmrtní list. Pro tyto případy existuje toto úřední náhradní řešení.

Prohlášení člověka za mrtvého může učinit výlučně soud. Nejčastěji je takovým soudem ten, v jehož obvodu měla dotyčná osoba trvalé bydliště. Jestliže je dána domněnka smrti nějaké osoby, může o tom proběhnout soudní řízení. K tomu je však nezbytné, aby byl podán návrh. Bez něj soud nerozhodne. Jedná se tedy o tzv. návrhové řízení, k jehož zahájení je nezbytné, aby byl podán návrh za účelem prohlášení člověka za mrtvého.

Ukazují-li veškeré shromážděné skutečnosti a důkazy na to, že dotyčná osoba již nežije, soud rozhodne rozsudkem. V tomto rozsudku soud prohlásí dotyčného za mrtvého a zároveň určí den, který je dnem jeho smrti. Jde-li o nezvěstnou osobu, určí den, který dotyčný s největší pravděpodobností nepřežil. Jakmile se tento rozsudek stane pravomocným, lze na jeho základě vystavit úmrtní list.

Vzhledem k tomu, že se prohlášení za mrtvého činí pouze na základě domněnky, je možné, že se následně dotyčná osoba objeví na živu. Stejně tak připadá do úvahy i alternativa, kdy se zjistí, že dotyčná osoba žila v určený den a zemřela později. Na tyto případy zákon pamatuje, a proto je možné, aby byl posléze předmětný rozsudek zrušen či změněn. Soud tak zruší rozsudek o prohlášení za mrtvého, jestliže dotyčná osoba žije. Ke změně dojde za situace, kdy bude prokázáno, že dotyčná osoba zemřela v jiný než stanovený den. Takové rozhodnutí poté slouží k dalšímu úřednímu postupu, tzn. zrušení úmrtního listu nebo jeho změně.

Prohlášení za mrtvého má významný vliv i na dědické řízení. Stanovení data úmrtí je významné pro dědické řízení. K tomuto datu se totiž provádí soupis veškerého majetku zesnulého, tzn. všech jeho aktiv i pasiv. Dojde-li proto ke změně data úmrtí, musí být na to reagováno i pro účely dědického řízení.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz