Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Příspěvek na pohřeb na Slovensku

Příspěvek na pohřeb na Slovensku je státní dávka obdobná jako pohřebné v poskytované v České republice. Příspěvek na pohřeb je na Slovensku vyplácen za podmínek stanovených zákonem č. 238/1998 Z.z. Stát se prostřednictvím této dávky podílí na řešení tíživé situace spojené s úmrtím blízké osoby.

Žadatelem příspěvku na pohřeb může být pouze zletilá osoba, která splní podmínky dané uvedeným zákonem. V prvé řadě se musí jednat o osobu, která pro zemřelého zajistila pohřeb. Dále musí splňovat podmínku trvalého nebo přechodného pobytu na území Slovenské republiky. A v neposlední řadě musí být dán přechodný nebo trvalý pobyt zemřelého na území Slovenské republiky v době úmrtí. Pro případ, že měl zemřelý pouze přechodný pobyt, je pro přiznání nároku na příspěvek na pohřeb nezbytné, aby k jeho úmrtí došlo na území Slovenské republiky a jeho předcházející pobyt na území byl dlouhodobý.

Výše příspěvku na pohřeb představuje na Slovensku částku ve výši 79,67 eura. Tato dávka je vyplácena jednorázově a není závislá na příjmech oprávněné osoby. Stejně tak je nerozhodné, jaké skutečné náklady byly spojeny s pohřbem zemřelého.

V porovnání s dávkou pohřebného, která se poskytuje v České republice, je zřejmé, že podmínky pro čerpání dávky na Slovensku jsou značně přísnější. Pohřebné se tak sice rovněž vyplácí osobě, která zajistila pohřeb. Ale jen pro případ, že oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě. Anebo je-li žadatelem rodič, jehož nezaopatřené dítě zemřelo, jestliže toto dítě nebo rodič měli trvalý pobyt na území České republiky. Srovnatelná je přitom jednorázovost obou dávek a nezávislost na příjmech oprávněné osoby.

Příspěvek na pohřeb vyplácený na Slovensku je poskytovaný mnohem širší skupině osob v porovnání s pohřebným v České republice. Slovensko je v tomto směru proto sociálnějším státem. Pokud však jde o vyplácenou částku, tak ta je téměř poloviční v porovnání s pohřebným ve výši 5.000,-Kč, které je poskytováno v České republice.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz