Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Přípravy na kremaci – co všechno je potřeba zařídit

Představte si situaci, kdy musíte zařídit kremaci blízkého člověka. Může to být velmi stresující a emočně vypjaté období, a proto je důležité vědět, co vše je potřeba zařídit. Toto je stručný průvodce všemi kroky, které je nutné podniknout před kremací.1. Zajištění úmrtního listu

První věc, kterou je nutné udělat, je získání úmrtního listu. Tento dokument je nezbytný pro další kroky a bez něj není možné zařídit kremaci. Úmrtní list se vystavuje na základě potvrzení o úmrtí od lékaře nebo na základě ohlášení úmrtí na policii.

2. Zvolení krematoria a kontakt s ním

Dalším krokem je výběr krematoria, kde se bude kremace odehrávat. Nejlepší je vybrat krematorium blízko místa bydliště zemřelého nebo místa, kde se bude konat pohřeb. Vybrané krematorium je potřeba kontaktovat a domluvit se na detailech kremace.

3. Sestavení smutečního oznámení

Smuteční oznámení je dokument, který se vydává na počest zemřelého a oznamuje blízkým a přátelům detaily pohřbu. Jeho sestavení je nutné zařídit co nejdříve, aby bylo možné oznámení rozeslat včas. Smuteční oznámení by mělo obsahovat jméno zemřelého, datum a místo úmrtí, datum a místo pohřbu a další důležité informace.

4. Výběr rakve nebo urny

Před kremací je nutné zvolit, zda se po kremaci bude zemřelý ukládat do rakve nebo do urny. Rakve se obvykle používá pro pohřeb, zatímco urny se používají pro uložení popela po kremaci. Při výběru je důležité zvážit, zda má být rakev nebo urna pohřbena, nebo zda bude uložena na hřbitově nebo jinde. Je také důležité zvolit si vzhled a materiál rakve nebo urny, aby byl v souladu se zájmy zemřelého nebo rodiny.5. Sestavení posledního rozloučení

Poslední rozloučení se obvykle koná před kremací, a proto je nutné ho zařídit co nejdříve. To zahrnuje výběr místa a času rozloučení, sestavení programu a zvolení osob, které se na rozloučení budou podílet. Je také možné zvolit si, zda bude poslední rozloučení veřejné nebo soukromé a zda bude probíhat v kostele nebo jinde.

6. Zajištění dalších služeb

Před kremací je také nutné zajistit další služby, jako je například převoz zemřelého z místa úmrtí na krematorium nebo zajištění hudby na poslední rozloučení. Je také důležité zvolit si, zda se bude po kremaci konat pohřeb nebo jiná forma uctění památky a zajistit všechny potřebné služby.

6. Kontaktování rodiny a blízkých

Je důležité informovat rodinu a blízké o plánované kremaci a všech detailech, aby se mohli připravit a zúčastnit se posledního rozloučení. Je dobré se s nimi domluvit na tom, jak bude s popelem naloženo po kremaci a zda se budou podílet na plánování a organizaci pohřbu nebo jiného uctění památky.


Závěr

Zařízení kremace může být pro rodinu a blízké zemřelého velmi stresující a emočně vypjaté období. Je proto důležité znát všechny kroky, které je nutné podniknout, aby bylo možné kremaci zařídit co nejlépe. Tyto kroky zahrnují získání úmrtního listu, výběr krematoria, sestavení smutečního oznámení, výběr rakve nebo urny, sestavení programu posledního rozloučení, zajištění dalších služeb a kontaktování rodiny a blízkých. Při plánování kremace je důležité postupovat krok za krokem a zajistit vše potřebné, aby se mohla kremace uskutečnit bez komplikací a s co největší úctou k zemřelému.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz