Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Pohřeb a jeho organizace

Úmrtí a nezbytné organizační kroky

Pohřeb blízkého člověka je pro každého velmi bolestivým zážitkem. Je jasné, že v tomto období nemáte chuť ani sílu přemýšlet nad všemi různými organizačními věcmi a formalitami, které jsou potřebné k důstojnému pohřbení člověka. Co vše je tedy nezbytně nutné udělat ihned po zjištění úmrtí?

Místo úmrtí 

První, čemu musíme věnovat pozornost, je místo, kde zemřelý skonal. Pokud se jedná o úmrtí mimo zdravotnické zařízení, je třeba zavolat praktického lékaře, nebo lékaře první pomoci, který potvrdí úmrtí a vystaví list o prohlídce mrtvého tzv. Ohledací list. Pokud však jedinec zemřel ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče, ohledací list vystaví lékař z dané instituce, který zároveň rozhodne o tom, zda je třeba v případě nejasnosti příčiny úmrtí provést pitvu či nikoliv. Ta může být v některých případech vyžadována zákonem.

Výběr pohřební služby

Nezbytnou součástí zařizování pohřbu je samozřejmě výběr pohřební služby. V dnešní době je možnost vybrat si ze široké škály firem, které se věnují pohřebnictví a které jsou také certifikovány Znakem kvality. Některé pohřební služby vlastní certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Každá provozovna pohřební služby musí mít vystavený ceník za pronájem prostor smuteční obřadní síně a její celkové vybavení. Tento ceník je třeba shlédnout ještě předtím, než začneme pohřeb objednávat. U každé spořádané pohřební společnosti byste jej měli najít na jejich webových stránkách.

Cena za obstarání předmětů zvlášť

Tato cena ovšem nezahrnuje cenu rakve, hostiny, parte, věnců, apod. S provozovatelem je vždy možné (a dokonce se doporučuje) uzavřít smlouvu o obstarání věcí dle Občanského zákoníku a všechny její náležitosti: smluvní strany, předmět, cena, doba, po kterou bude obstarávání trvat a dále také odměna. Po uzavření této smlouvy je vám provozovatel povinen vystavit doklad o uzavření smlouvy. Vyhnete se tak možným pozdějším nedorozuměním a komplikacím.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz