Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Pitva - část 2.

Pitva – část 2.

V první části jsme se zabývali tím, kdo jsou to patologové, co přesně je jejich náplní práce a co vše ve svých laboratořích zjišťují. V tomto díle se budeme věnovat tomu, kdy se pitva provádí povinně, kdo vlastně hradí náklady pitvy a jak postupovat v případě pochybností, které máme ze strany zdravotnického zařízení, kde blízký zemřel.

 

Povinná pitva

Existují případy, kdy se pitva provádí z důvodu nařízení Policií ČR, z důvodu úmrtí ve zdravotnickém zařízení:

-v případě úmrtí osoby během operačního i nechirurgického zákroku či během uvádění pacienta do anestézie

-u dětí, které se narodily mrtvé nebo zemřely do věku 18ti

-u žen, které zemřely během těhotenství, porodu, potratu či šestinedělí

-u plodu uměle přerušených těhotenství

-v případě úmrtí z důvodu zkoušení přípravku či metod, které ještě nebyly zavedeny v praxi

 

Nařízení pitvy ze strany soudního lékařství:

-v případě násilné smrti

-v případě ublížení na zdraví s následkem smrti

-úmrtí s podezřením na nesprávné zacházení ve zdravotnickém zařízení

-smrt ve vazbě či ve vězení

-sebevražda

-smrt v souvislosti se zneužíváním návykových látek

-v případě  úmrtí z důvodu nakažení infekční chorobou

 

Kdo hradí náklady pitvy a mohu nahlédnout do zprávy z pitvy?

Pokud je třeba pitvu provést, jistě Vás zajímá, kým jsou hrazeny náklady s ní spojené. Pokud se jedná o případ povinné zdravotní pitvy, většinou ji hradí zdravotní pojišťovnou zemřelého. V případě, že je pitva nařízena orgány činnými v trestním řízení, hradí její náklady samy. O placení pitvy se tedy nemusíte vůbec starat. Co se týče zprávy z pitvy, je možné do ní nahlédnout, pokud jste osoba blízká. Najdete ji ve zdravotnickém zařízení, kde daný člověk zemřel. Odnést si ji nemůžete, ale můžete si pořídit opis, výpis nebo kopii.

 

Podezření na zanedbání péče

Jestliže máte sebemenší podezření, že s Vaším příbuzným či blízkým bylo nakládáno nesprávně, či mu nebyla podle Vás poskytována důkladná a řádná péče, neostýchejte se své pochyby sdělit vedení nemocnice, případně se obrátit na právníka či Policii ČR. Myslete na to, že vše se dá vyřešit a že na pochyby ze strany zdravotnického zařízení máte plné právo.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz