Objevte kolekci památečních skel z prvotřídního českého křišťálu

Jak vybrat urnu ?

Odchod milované osoby představuje pro pozůstalé náročné období.  Navíc je potřeba zařídit mnoho povinností a jednou z nich je právě výběr urny.

V dnešní době je na výběr nepřeberné množství tvarů, barev a materiálů. Jak vybrat urnu tak, aby to nebyly pouze vyhozené peníze, urna plnila svůj účel a vydržela?

Místo uložení urny

Při výběru urny myslete nejprve na to, kde bude uložena. Podle toho je potřeba zvolit materiál, velikost, barvu, design.

 Doma. Pro tyto účely volí pozůstalí nejčastěji ozdobné typy uren. Do těchto uren je možné vložit plastovou úřední vložku, kterou vydá krematorium, nebo do nich popel opatrně přesypat. V současné době si už můžete vybrat z velkého množství materiálů, designů i tvarů uren. Vybírejte srdcem. Myslete na to, že urna je místem posledního odpočinku zesnulého. Co měl rád? Jaký byl? A jak si ho chcete uchovat ve svých vzpomínkách?

 Do hrobu. V Česku je nejčastějším zvykem uložení urny do hrobu. K tomu je potřeba odborného pracovníka, který ostatky uloží na dané místo. V tomto případě není  nutné volit speciální a dekorativní urny.

 Na náhrobní desce. Nejvhodnějším materiálem pro urnu stojící na náhrobní desce je kámen. Odolá nepřízni počasí i všem ročním obdobím. Několikrát do roka je ale potřeba věnovat urně péči a očistit ji.

 Urnové skříňky na hrobu + venkovní kolumbária. V dnešní době už nejsou urnové skříňky příliš populární, ale i přesto se s nimi můžete setkat. Jde o prosklenou skříňku umístěnou na náhrobní desce, která urnu chrání před větrem, deštěm i sněhem. Při výběru vhodné urny je potřeba počítat se změnami teplot, kterým bude materiál čelit (ne každý je k tomu vhodný) a s omezenou kapacitou prostoru (urna většinou nemůže být příliš velká z důvodu nedostatku místa).

 Vnitřní kolumbária. Urna je chráněna před venkovními vlivy počasí a změnami teplot. Jen je potřeba dodržet předem dané rozměry urny.

Zajímavým způsobem uložením urny může být urna určená do vody či ekologická do země.

 

MATERIÁL – Důležité je promyslet, kde bude urna umístěná. Dle toho volíme materiál.

 • DŘEVĚNÉ – interiér, kolumbárium, urnový hrob
 • EKOLOGICKÉ – jsou určeny k rozkladu v zemi. Nepoškozené vydrží pouze v interiéru.
 • KAMENNÉ – interiér, exteriér, hrob, hrobka, kolumbárium
 • KARBONOVÉ –interiér, exteriér, kolumbárium, urnový hrob
 • KERAMICKÉ – interiér, kolumbárium
 • KOVOVÉ – interiér, kolumbárium, urnový hrob
 • KŘIŠŤÁLOVÉ – interiér, exteriér, kolumbárium, urnový hrob
 • SKLENĚNÉ – interiér, exteriér, kolumbárium, urnový hrob
 • UMĚLECKÉ – interiér, kolumbárium, urnový hrob

 

VELIKOST – V krematoriu dostanete úřední plastovou urnu. Je třeba dát si pozor na tvar a rozměr obalové urny tak, aby se do ní úřední vešla. Do většiny uren se úřední urna vejde, v ostatních případech lze popel přesypat do pytlíčku.

 

 • KLASICKÉ URNY – většina uren do kterých se vejde úřední plastová urna
 • DĚTSKÉ URNY – jsou zmenšenou variantou klasických uren. Popel se přesypává do pytlíčku
 • MINIRUNY – slouží k uchování menšího množství popela, například pokud si popel dělí více osob mezi sebe. Popel se přesypává do pytlíčku

Pokud budete urnu umisťovat do kolumbária nebo do urnové skříňky, je důležité znát předem rozměry výklenku a doporučené rozměry urny.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz