Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Historie pohřbívání žehem

Uvádí se, že historie pohřbívání žehem má své počátky jako lidstvo samo. Nicméně první potvrzené zprávy pocházejí až z období Antiky. Řekové a Římané takto pohřbívali své zesnulé. Tento způsob pohřbívání však v této době nebyl jediný. Vedle toho se provádělo klasické pohřbívání těl do země. Samotné zpopelňování však převažovalo. Staří Římané věnovali pohřbívání žehem náležitou pozornost. Zpopelnění bylo doprovázeno obřadem. Zajímavostí bylo, že se tělo před vlastním zpopelněním natřelo vonnými esencemi a při pálení se používalo i kadidlo. Výsledný popel se ukládal do urny, která se umístila, a to opět za doprovodu rituálů a pozůstalých, na vybrané místo.

S postupným rozšiřováním křesťanství po celé Evropě docházelo k utlumování žehu a naopak rostla obliba pohřbu do země. Důvodem bylo přesvědčení o vzkříšení. Ke zpopelňování se proto přistupovalo pouze ve výjimečných stavech, a to v době války nebo při některých smrtelných epidemiích.

Velký rozmach pohřbívání do země narazil na jeden zásadní problém, který spočíval v ubývání k tomu potřebného místa. Již nebylo možné nadále rozšiřovat hřbitovy a zmenšovat tím úrodnou půdu. Proto se i křesťané museli postupem času přiklonit více ke zpopelňování.  Pro tyto účely totiž vyčerpali možnosti půdy v okolí svých kostelů. Zemědělská půda již nebyla uvolněna pro další hřbitovní místa. Zpopelnění se proto stalo nevyhnutelnou možností v rámci pohřbívání. Ukládání do hrobů v rakvi již zůstalo vyhrazeno pouze pro ty, kteří disponovali svým vlastním místem.

Pohřbívání žehem vychází z očistné funkce ohně. Tělo, které takto prošlo ohněm, se tímto očistí. Popel je následně uložen do urny, kterou lze umístit v kolumbáriu nebo do hřbitovního místa s náhrobkem. Vůbec prvním krematoriem na našem území bylo krematorium v Liberci, které bylo postaveno v roce 1917. První obřad zde však byl uskutečněn až o rok později, a to poté, co vznikla samostatná Československá republika. V hlavním městě Praze se krematorium přidalo až v roce 1921. Poté následovala i další větší česká města jako Ostrava, Ústí nad Labem a další.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz