Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Co je nezbytné zařídit při úmrtí ?

Úmrtí blízkého člověka je velice bolestná událost. Bohužel je nutné v bezprostřední návaznosti na tuto událost nezbytnězařídit celou řadu záležitostí. S ohledem na emočně vypjatou situaci však na takové zařizování nikdo nemá ani pomyšlení. Pro tyto účely je vhodné obrátit se na některou z větších pohřebních služeb, které poskytují komplexní služby a velkou část zařizování v souvislosti s úmrtím zajistí.

Při samotném výběru pohřební služby záleží na pozůstalých nebo vypraviteli pohřbu, jakou si zvolí. Lze pouze doporučit, aby se jednalo o takovou pohřební službu, která bude na pozůstalé působit solidně a budou jednat taktně a s citem. Pro ně je to sice zakázka, jako každá jiná, ale pro pozůstalé to je velice těžká životní situace, a proto je nutné k tomu takto přistupovat. Jakmile je vybráno, je nutné dohodnout, co všechno bude ponecháno na pohřební službě a co by si raději pozůstalí zařídili sami. S sebou k návštěvě pohřební služby je nezbytné vzít osobní doklad zemřelého, popř. rodný list a doložit údaje o vypraviteli pohřbu.

V rámci nezbytného zařizování při úmrtí, by pozůstalí měli vybrat jeden z možných způsobů pohřbu. Může se jednat o zpopelnění bez obřadu, kdy dojde ke zpopelnění těla zemřelého bez jakéhokoli obřadu. Další možností je zpopelnění s obřadem, při kterém se sejdou všichni blízcí zemřelého a naposledy se s ním rozloučí za zvuku jeho oblíbené hudby a položení květin a smutečních věnců k jeho rakvi. V obou případech si následně pozůstalí převezmou urnu s popelem, kterou je možné uložit v hrobě, kolumbáriu nebo na jiné vhodné místo. Stejně tak je možné popel rozprášit na místě k tomu určeném daným hřbitovem nebo na jiném vhodném pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Další variantou pohřbu je pohřeb s uložením do země. Nejčastěji se jedná o uložení do rodinné hrobky.

Po pohřbu čeká pozůstalé dědice nutnost zařídit vše kolem dědictví po zesnulém. Všechny případné dědice bude informovat notář, který je spraví i o případné závěti, souhrnu majetku a případných závazcích zesnulého, které jsou součástí dědictví.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz