Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Balzamování zesnulých v současnosti

Balzamování není jen proces využívaný pro vědecké účely nebo pro případy uchování těl některých státníků, kteří jsou pak vystavováni po mnoho let svému lidu. V některých zemích je tato metoda hojně využívána i jednotlivými rodinami při úmrtí blízké osoby. S touto úpravou lidského těla se můžeme setkat hlavně v Německu, Velké Británii a samozřejmě ve Spojených státech amerických, což je obecně země neomezených možností.

Balzamace

Balzamování v ČR

Dokonce i v České republice se již balzamování zesnulých v nabídce pohřebních služeb objevuje. Dosud však pouze u jediného pohřebního ústavu. Stále se tak nejedná o tolik využívanou službu jako například ve shora uvedených státech. Balzamováním se tělo zemřelého dostane do takového stavu, kdy nejsou patrné rozkladné reakce. Tohoto postupu může být využito zejména při takovém typu smutečního obřadu, kdy si rodina přeje, aby zemřelý byl v rakvi vystaven.  A pozůstalí se s ním takto mohli rozloučit. Biologické rozkladné procesy tomu však brání, proto se přistupuje k balzamování, čímž se to zpomalí.

Tuto metodu lze využít i v případě, kdy tělo zemřelého bylo nějakým způsobem zasaženo například během pitvy, která musela být provedena nebo v důsledku nehody apod. Balzamováním se tak tělo opět uvede do stavu, ve kterém jej mohou vidět i pozůstalí a naposledy se rozloučit. Využití má tento postup i pro případy nutného převozu těla na delší vzdálenost tak, aby se opět zabránilo rozkladu.

Zákon o pohřebnictví rovněž pamatuje na balzamování zemřelých a striktně upravuje, kdo je oprávněn tuto službu provádět. Balzamování tak může provádět pouze držitel koncesované živnosti. Podmínkou je prokázání odborné způsobilosti.

Cena balzamace

Cena balzamace zesnulého se pohybuje kolem dvaceti tisíc korun českých, což není malá částka. Jenom samotný pohřeb dosahuje takové hodnoty. To znamená, že případný zájemce si musí dohromady připravit dvakrát takovou částku. Dochází-li k pohřbu formou zpopelnění, nebývá balzamování příliš nutné. Nicméně i v těchto případech si mohou pozůstalí přát vidět zesnulého v rakvi při samotném obřadu. A právě pro takové případy je balzamování vhodné, a to zejména v případech, kdy bylo tělo nějakým způsobem před smrtí poškozeno.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz