Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

10 kroků k zařízení pohřbu: jak se postarat o všechny praktické záležitosti v těžkém období

Pohřeb je pro mnoho lidí těžkým obdobím plným smutku a bolesti. Navíc je třeba zařídit spoustu praktických záležitostí, což může být v této situaci příliš náročné. Abyste se v těžkém období mohli soustředit na to nejdůležitější, je dobré vědět, co vše je třeba zařídit. V tomto článku vám poskytneme návod v 10 bodech, který vám pomohou zařídit pohřeb tak, aby bylo vše zajištěno tak, jak je potřeba.

zařízení pohřbu

1. Volba pohřební služby

První věcí, kterou je třeba udělat, je vybrat pohřební službu, která se postará o všechny praktické záležitosti spojené s pohřbem. Můžete se rozhodnout pro klasickou pohřební službu, která se postará o vše od zařízení pohřbu až po kremaci nebo pohřbení, nebo můžete vybrat alternativní službu, která se zaměřuje na ekologičtější způsoby pohřbívání, jako je například pohřbení do přírodního hrobu nebo kompostování či kremace a uložení do ekologických uren (Prohlědněte si nabídku zde).

Jaké faktory při výběru zohlednit:

  • Kvalita služeb: Zvážte, jak kvalitní služby pohřební společnost nabízí. To zahrnuje například profesionalitu, dostupnost služeb 24 hodin denně a schopnost poskytnout komplexní služby od pohřbu po úklid pohřebiště.
  • Cenová politika: Pohřební služby mohou být nákladné, takže je důležité zvážit, jakou cenu pohřební společnost nabízí a zda je pro vás cena za služby férová
  • Dostupnost: Zjistěte, zda pohřební společnost poskytuje služby v místě, kde se pohřeb bude konat, a zda je schopna zajistit pohřeb v krátkém čase.
  • Reference a recenze: Je dobré zkontrolovat recenze a reference od ostatních zákazníku, abychom mohli získat představu o kvalitě služeb a o tom, jak se pohřební společnost o své klienty stará. (Recenze můžeze zkontrolovat například zde)
  • Flexibilita: Je důležité zjistit, zda pohřební společnost je schopna přizpůsobit své služby individuálním potřebám a požadavkům zákazníka.
  • Soukromí a diskrétnost: Ujistěte se, zda pohřební společnost respektuje soukromí a diskrétnost svých zákazníků a zda je schopna zajistit důstojný a tichý pohřeb.

2. Volba místa pohřbu

Dalším krokem je vybrat ideální místo, kde bude pohřeb probíhat. Můžete se rozhodnout pro klasický hřbitov nebo jiné místo, k tomuto určeno. Je důležité si uvědomit, že pokud se rozhodnete pro jiné místo než je hřbitov, může to vyžadovat více administrace a může to být také náročnější na organizaci.

3. Volba pohřebního obřadu

Pohřební obřad je důležitou součástí pohřbu a je třeba se rozhodnout, zda bude obřad probíhat v kostele nebo jinde a jaký bude mít charakter. Může se jednat o klasický křesťanský obřad, nebo může mít obřad nekonfesionální charakter a být zaměřen na vlastní přání a přesvědčení zemřelého nebo pozůstalých. Je také důležité zvolit, zda bude obřad veřejný nebo soukromý a kdo bude obřad vést.

4. Zajištění pohřebního vozu a květin

Dále je potřeba zajistit pohřební vůz, který bude sloužit k přepravě těla na místo pohřbu a pohřební kytice, které budou připojeny k vozu a budou symbolizovat smutek pozůstalých. Je možné zvolit mezi klasickou pohřební kyticí nebo alternativními formami, jako je například kompozice z živých květin nebo sušených květin.

5. Zajištění hudby a čtení

Pohřební obřad může být obohacen o hudbu a čtení, která budou zvolená podle přání zemřelého nebo pozůstalých. Rozhodněte se, zda bude hudba živá nebo z reproduktorů a zvolte vhodné skladby a čtení.

6. Shromažďování potřebných dokumentů

Je třeba zajistit všechny potřebné dokumenty, jako je například úmrtní list a další dokumenty, které budou vyžadovány k provedení pohřbu. Je důležité si je včas vyřídit, aby nedošlo ke komplikacím nebo zdržení pohřbu.

7. Zajištění ubytování pro hosty

Pokud se pohřeb koná mimo místo bydliště pozůstalých nebo pokud je očekávána větší skupina hostů, může být třeba zajistit ubytování pro hosty. Můžete se rozhodnout pro hotel nebo penzion v blízkosti místa pohřbu, nebo můžete zajistit ubytování u přátel nebo rodiny. Je nezbytné zvolit vhodné ubytování a včas rezervovat místa, abyste mohli zajistit dostatečné množství míst pro všechny hosty.

8. Sestavení seznamu hostů a pozvánek

Sestavte seznam hostů, kteří budou pozváni na pohřeb, a zajistěte, aby byly pozvánky rozeslány včas. Můžete se rozhodnout pro klasické pohřební pozvánky nebo můžete využít modernějších forem, jako je například elektronická pozvánka. Je důležité zajistit, aby byly pozvánky rozeslány včas, aby hosté měli dostatek času na přípravu a cestu na místo pohřbu.

9. Zajištění občerstvení pro hosty

Důležité je také občerstvení pro hosty po skončení pohřbu, ať už se jedná o občerstvení na místě pohřbu nebo o pozvání hostů na oběd nebo večeři po skončení pohřbu. Můžete se rozhodnout pro zajištění občerstvení sami nebo můžete využít služeb cateringové společnosti. Je důležité zvolit vhodné občerstvení a zajistit dostatečné množství pro všechny hosty.

10. Zajištění úklidu po pohřbu

Posledním krokem je zajistit úklid po skončení pohřbu. To zahrnuje úklid místa pohřbu a eventuálně také úklid po občerstvení pro hosty. Můžete se rozhodnout pro zajištění úklidu sami nebo můžete využít služeb úklidové společnosti. Je důležité zajistit, aby bylo místo pohřbu uklizené a připravené pro další použití.


I když se může zdát, že je potřeba zařídit spoustu věcí okolo pohřbu, většinu z nich lze zařídit pomocí několika kroků. Je důležité vybrat pohřební službu, která se postará o všechny praktické záležitosti, vybrat místo pohřbu, zajistit pohřební vůz a květiny, zvolit hudbu a čtení pro pohřební obřad, shromažďovat potřebné dokumenty, zajistit ubytování pro hosty, sestavit seznam hostů a pozvánek a zajistit občerstvení pro hosty. Posledním krokem je zajistit úklid po skončení pohřbu. Pokud budete postupovat podle těchto kroků, můžete se ujistit, že všechno bude zařízeno tak, jak je potřeba, a že se pohřeb uskuteční bez komplikací!

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz