Weburny.cz - místo Vašeho odpočinku

Pohřební urny a obaly na urny

V těžkých chvílích

internetový košík
Nákupní košík: 0,- Kč vč. DPH a 0 položek

Sdružení pohřebnictví v ČR

Webová stránka: http://www.pohrebnictvi.cz

Sdružení pohřebnictví v ČR bylo zaregistrováno v roce 1990 u Ministerstva vnitra dle zákona č. 83/90 Sb., jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, působících v oboru pohřebnictví a příbuzných oborech s působností na území České republiky. Má charakter živnostenského společenstva s působností v ČR.

 

Vzniklo za účelem sdružovat fyzické i právnické osoby, které mají zájem o rozvoj oboru a respektují Kodex cti přijatý Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR. Je členem Evropské federace pohřebních služeb (EFFS).

 

Cílem sdružení je poskytovat svým členům i dalším zájemcům služby hmotné i nehmotné povahy k ochraně a prosazování jejich oprávněných zájmů a podílet se na kvalitativním rozvoji oboru. Zastupuje členskou základnu při jednáních se státními orgány. Pro naplňování svých cílů vyvíjí činnost v následujících oblastech:

 

  • technickoprovozní a materiálové - zpracovává návrh rozvojové technickoekonomické koncepce oboru, napomáhá zvýšení úrovně technického zabezpečení.

 

  • odborné - zajišťuje zvyšování odborné úrovně v oboru.

 

  • obchodní - organizuje spolupráci mezi svými členy navzájem a dalšími obchodními partnery při realizaci obchodních vztahů.

 

  • ostatní - dle potřeby spolupracuje s příslušnými institucemi i organizacemi při řešení koncepčních otázek rozvoje oboru a legislativy, napomáhá propagaci příslušných činností pohřebnictví směrem k veřejnosti. Zastupuje členskou základnu v mezinárodních organizacích ve vymezených směrech činnosti. Informuje členskou základnu i ostatní zájemce o všech otázkách, které se týkají oborů souvisejících s činnosti Sdružení pohřebnictví v ČR. Spolupracuje s ostatními podnikatelskými subjekty.

 

Poskytuje služby všem zájemcům bez rozdílů, zda jsou členy Sdružení pohřebnictví v ČR či nikoliv. Rozdíl je pouze v cenách, jelikož členové na činnost Sdružení pohřebnictví v ČR přispívají členskými příspěvky.

 

Zájmem Sdružení pohřebnictví v ČR je dostat pohřebnictví v naší společnosti na patřičnou etickou a odbornou úroveň. Od roku 1998 propůjčuje Znak kvality, který je určen subjektům, podnikajícím v oboru, kteří splní kvalitativní požadavky stanovené sdružením.