Weburny.cz - místo Vašeho odpočinku

Pohřební urny a obaly na urny

V těžkých chvílích

internetový košík
Nákupní košík: 0,- Kč vč. DPH a 0 položek

Všeobecné informace při úmrtí a k vyřízení pohřbu

Pohřebné 2011

 

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000,- Kč. Ruší se i valorizační podmínka v zákoně o státní sociální podpoře.

 

Jak postupovat při úmrtí doma

 

- přivolat lékaře - kontaktovat pohřební službu k odvozu zemřelého - navštívit pohřební službu ke sjednání rozsahu a podmínek pohřbu.

 

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici

 

- navštívit pohřební službu ke sjednání odvozu zemřelého, rozsahu a podmínek pohřbu. Nejste povinni sjednávat obřad u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého. Pohřební obřad může zajišťovat i jiná pohřební služba a záleží jen na Vašem výběru.

 

Úmrtní list

 

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list. Doklady pro vydání úmrtního listu:

- občanský průkaz zemřelého
- rodný a oddací list zemřelého- rodné číslo žijícího partnera
- rodný list a občanský průkaz objednavatele.

 

Vdovský důchod

 

Stanovení výše a další podrobnosti k vyplácení vdovského důchodu zajiš?uje příslušná Obvodní správa sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště pozůstalé(ho) manžela(ky). Doklady, které je nutné předložit:
-  úmrtní list
-  oddací list
-  důchodové výměry obou manželů (pokud pobírali důchod)
- občanský průkaz pozůstalé(ho) manžela(ky)V případě, že jste zaměstnáni, zařídí vše Váš zaměstnavatel. Podle bydliště zemřelého budete kontaktováni příslušným notářem.